Back
Size ; 55x97 cm,
Central anatolia, Sivas (sarkisla)
Size ; 55x97 cm,
Central anatolia, Sivas (sarkisla)
Size ; 55x97 cm,
Central anatolia, Sivas (sarkisla)
Size ; 55x97 cm, Central anatolia, Sivas (sarkisla)