Back
Ottoman Monastir Prayer Kilim mounted on black cotton textile 19 th.century.Size 102x137.
Ottoman Monastir Prayer Kilim mounted on black cotton textile 19 th.century.Size 102x137.
Ottoman Monastir Prayer Kilim mounted on black cotton textile 19 th.century.Size 102x137.
Ottoman Monastir Prayer Kilim mounted on black cotton textile 19 th.century.Size 102x137.
Ottoman Monastir Prayer Kilim mounted on black cotton textile 19 th.century.Size 102x137.
Ottoman Monastir Prayer Kilim mounted on black cotton textile 19 th.century.Size 102x137.
Ottoman Monastir Prayer Kilim mounted on black cotton textile 19 th.century.Size 102x137.
price:  p.o.r.