Back
Antique Qashqai chanteh(shesheh dermeh technique), size: 34*23cm
Antique Qashqai chanteh(shesheh dermeh technique), size: 34*23cm
Antique Qashqai chanteh(shesheh dermeh technique), size: 34*23cm
Antique Qashqai chanteh(shesheh dermeh technique), size: 34*23cm
Antique Qashqai chanteh(shesheh dermeh technique), size: 34*23cm
price:  €610 + shipping