Back
Oguz Damgalari ve Gokturk Harflerinin el Sanatlarimizdaki izleri.  Neriman Gorgunay.  120pp, english summary.  Essay on Turkic and Turkmen design in textiles and other handicrafts.
Oguz Damgalari ve Gokturk Harflerinin el Sanatlarimizdaki izleri. Neriman Gorgunay. 120pp, english summary. Essay on Turkic and Turkmen design in textiles and other handicrafts.
price:  $15 + shipping.