Back
Lechitskaia O. Koptskie tkani. [Coptic Textiles]. Moscow, The Pushkin State Museum of Fine Art, 2010, 1st ed., 4to (27 x 22cm), 415 pp., colour illus. throughout, boards. In Russian.
Lechitskaia O. Koptskie tkani. [Coptic Textiles]. Moscow, The Pushkin State Museum of Fine Art, 2010, 1st ed., 4to (27 x 22cm), 415 pp., colour illus. throughout, boards. In Russian.
Lechitskaia O. Koptskie tkani. [Coptic Textiles]. Moscow, The Pushkin State Museum of Fine Art, 2010, 1st ed., 4to (27 x 22cm), 415 pp., colour illus. throughout, boards. In Russian.
Lechitskaia O. Koptskie tkani. [Coptic Textiles]. Moscow, The Pushkin State Museum of Fine Art, 2010, 1st ed., 4to (27 x 22cm), 415 pp., colour illus. throughout, boards. In Russian.
Lechitskaia O. Koptskie tkani. [Coptic Textiles]. Moscow, The Pushkin State Museum of Fine Art, 2010, 1st ed., 4to (27 x 22cm), 415 pp., colour illus. throughout, boards. In Russian.
Lechitskaia O. Koptskie tkani. [Coptic Textiles]. Moscow, The Pushkin State Museum of Fine Art, 2010, 1st ed., 4to (27 x 22cm), 415 pp., colour illus. throughout, boards. In Russian.
Lechitskaia o. Koptskie tkani. [Coptic Textiles]. Moscow, The Pushkin State Museum of Fine Art, 2010, 1st ed., 4to (27 x 22cm), 415 pp., colour illus. throughout, boards. In Russian.
price:  £60