Back
 cotton Dhurrie, India
6'.7''x11'.6''
cotton Dhurrie, India 6'.7''x11'.6''
price:  POR