Back
Large Densley Embroidered Pishkent Suzani from Uzbekistan Central Asia
215 x 257 cm / 7'0'' x 8'5''
Large Densley Embroidered Pishkent Suzani from Uzbekistan Central Asia
215 x 257 cm / 7'0'' x 8'5''
Large Densley Embroidered Pishkent Suzani from Uzbekistan Central Asia
215 x 257 cm / 7'0'' x 8'5''
Large Densley Embroidered Pishkent Suzani from Uzbekistan Central Asia 215 x 257 cm / 7'0'' x 8'5''
price:  On Request