Back
Size : 166 x 320 (cm),
Middle anatolia (sivas) kilim ,
Size : 166 x 320 (cm),
Middle anatolia (sivas) kilim ,
Size : 166 x 320 (cm),
Middle anatolia (sivas) kilim ,
Size : 166 x 320 (cm), Middle anatolia (sivas) kilim ,
price:  Ask