Back
East anatolia, Kurdish Sinanli - Malatya Chuval - Clothing bag. Natural colors, good condition. Circa 1900 - size: 65" X 40"  - 143 cm X 102 cm
East anatolia, Kurdish Sinanli - Malatya Chuval - Clothing bag. Natural colors, good condition. Circa 1900 - size: 65" X 40"  - 143 cm X 102 cm
East anatolia, Kurdish Sinanli - Malatya Chuval - Clothing bag. Natural colors, good condition. Circa 1900 - size: 65" X 40"  - 143 cm X 102 cm
East anatolia, Kurdish Sinanli - Malatya Chuval - Clothing bag. Natural colors, good condition. Circa 1900 - size: 65" X 40"  - 143 cm X 102 cm
East anatolia, Kurdish Sinanli - Malatya Chuval - Clothing bag. Natural colors, good condition. Circa 1900 - size: 65" X 40"  - 143 cm X 102 cm
East anatolia, Kurdish Sinanli - Malatya Chuval - Clothing bag. Natural colors, good condition. Circa 1900 - size: 65" X 40"  - 143 cm X 102 cm
East anatolia, Kurdish Sinanli - Malatya Chuval - Clothing bag. Natural colors, good condition. Circa 1900 - size: 65" x 40" - 143 cm x 102 cm
price:  O.R.